User:  Pass:        Forgot Password? Username?   |   Register
Banerat
Japim  kosulence  juridike  edhe  nese  jeni  ne  vazhdim  te procesit  gjyqesor  apo  nese   mendoni  te hapni  nje  proces  dhe  ju  duhet  ndihme     nga  nje  specialist.
Asistence lidhur me problemet familjare, ne procedurat e divorcit, te biresimit te femijeve, per nje zgjidhje sa me te mire te problemeve dhe mundesive per te gjetur nje zgjidhje pa u futur ne proces gjyqesor.
Qëllimi ynë
 •  Japim kosulence juridike edhe nese jeni ne vazhdim te procesit gjyqesor apo nese mendoni te hapni nje proces dhe ju duhet ndihme nga nje specialist

 • Qëllimi ynë është që të ofrojë shërbime cilësore për të dyja palet privat ligjore dhe institucionale klientët, duke ofruar zgjidhje të integruar të bazuar në një marrëdhënie të besimit me klientët tanë.

 • Ne  ndihmojme edhe klientelë ndërkombëtare.Për këtë arsye, jemi profesioniste te japim këshilla në italisht, frëngjisht, anglisht 

 • Ne ndihmojme kompani ose individë të cilët ofrojnë shërbime financiare në të gjitha fushat e lidhura me biznesin e tyre, nga rregullat e bankare apo marrëdhënie financiare bankë / klient, nga hartimi i kontratave për të këshilluar mbi administrimin e tanishëm, mbështesim klientët tanë në çdo çështje gjyqësore lidhur me veprimet bankare ose financiare. 


  Ndihma jonë shtrihet edhe tek investitorët individuale, në marrëdhëniet e tyre me institucionet financiare publike dhe private.

 • Fushat e veprimit te zyres tone

 • Asistenca juridike në te gjitha llojet e kontratave, kontrata siperrmarrje,kontrata shitje-blerje,kontrata bankare etj.

  Asistencë ligjore për proçedurat e falimentit, pasojat e hapjes së proçedurave të falimentit, kundërshtimi i veprimeve të debitorit në një proçedurë të tij.

  Asistencë lidhur me legjislacionine e sigurimeve shoqërore dhe e pensionit dhe mosmarrëveshjet gjyqësore në këtë fushë, të drejtat dhe detyrimet e çdo individi që kontrakton me degët e sigurimeve shoqërore, asistencë të plotë juridike për të zgjidhur në rrugë gjyqësore mosmarrëveshjet e mundshme. Asistencë dhe bashkëpunim me organet administrative përkatëse për të ezauruar fillimisht proçedurat administrative, për të shmangur maksimalisht zgjidhjen e problemit në rrugë gjyqësore;

  Asistence ligjore lidhur me problemet familjare,ne procedurat e divorcit,te biresimit te femijeve,per nje zgjidhje sa me te mire te ketyre problemeve dhe mundesive per te gjetur nje zgjisdhje pa u futur ne proces gjyqesor.


 
Miter Muça
Avokat

  
Adresa:

Adresa
Bulevardi Zhan D'Ark

Prane Gjykates se Rrethit

Tirane
Albania

Email: mitermuca@hotmail.com
Telefoni: Tel: +355 4 24 21 129
Faks: Tel: +355 69 44 02 049
Celulari: Tel: +355 68 23 58 200
 http://www.asistencejuridike.com
Ne kemi 1 vizitor në linjë
Banerat